Nezávazná konzultace

Dodáváme řešení
přizpůsobené vašim potřebám

Vario SOAP

Tato služba zajišťuje komunikaci s databází Altus VARIO, přičemž je spuštěna na serveru s daty. Libovolná aplikace (jiný IS, e-shop, web) se pak k této službě může připojit prostřednictvím internetu. Služba vrací změny v datech, ve struktuře, která je nezávislá na Variu. Vario SOAP je konektor umožňující přístup k datům Altus Vario především pro e-shopy. Komunikace probíhá prostřednictvím SOAP rozhraní a jeho metod. Rozhraní SOAP serveru je přístupné přes adresu serveru na definovaném portě (obvykle 1024), Vario SOAP je tak dostupné např. na http://server:1024/soap/IVarioSOAPService. WSDL popis je pak např. na http://server:1024/wsdl/IVarioSOAPService. Rozhraní poskytuje změny dat, které proběhnou v databázi AltusVario a umožňuje zakládat nové adresy a doklady. Pokud dojde k chybě ve čtení nebo zápisu dat, je vyvolána výjimka. Ta je reportována zpět a umožní tak zpětnou vazbu systému e-shopu.

Hlavní charakteristika:

- Komunikace je založena na vzdáleném volání procedur pomocí protokolu SOAP (TCP/IP); na serveru běží Windows služba, která poskytuje rozhraní.

- Služba vrací sadu objektů sloužících k přenosu dat.

- Jde o rozhraní nad daty, nejde o klasický přímý přístup k databázi => není nutné znát datovou strukturu.

- Vyšší bezpečnost a lepší zajištění konzistence dat.

- Nedochází k zamykání databáze, jak je tomu při replikacích na úrovni SQL serveru.

- Systém vrací pouze změny v databázi mezi dvěma synchronizacemi, nebo také kompletní data.

- Změny se dají stahovat kdykoliv, takže není problém s výpadkem spojení nebo serveru.

- Jednoduchost použití: třetí strana nemusí znát strukturu VARIA - služba publikuje svůj vlastní popis, který se dá programově zpracovat a tak automaticky vygenerovat základ komunikační vrstvy na straně uživatele služby.

- Službu lze volat z libovolného programovacího jazyku.

Podrobnou dokumentaci si můžete stáhnout na tomto odkazu.

ZAUJALY VÁS NAŠE SLUŽBY? NAPIŠTE NÁM.